Cinler var mıdır?

Temmuz 26, 2006 at 23:30 p 35 yorum


Karabasan, peri, ruh, hortlaktan… uzaylılar, reenkarnasyona uzanan, farkında olmasak ta, var olan ve bizlerle, gerek iyilik ve daha çokta ( kafir cinlerce) gerek kötülük yapmak amacıyla hayatımıza giren cinler, Allah’ın Kur’an-da bizlere bildirdiğine göre dumansız alevden ( akıllı – enerji alanı, ışınlardan yaratılmış (55-15), maddenin içine nüfuz edebilme, içine girebilme özelliğine sahip (15-27) insanlar yaratılmadan önce uzayda var olan ve yaşayan, tıpkı insanlar gibi Allah’a ibadetle emrolunmuş (51-56) akıllı, iradeli, kadın, erkek, çocukları olan, belli bir ömürleri, olan en büyük eğlenceleri, insanların zayıf noktalarından istifade edip, onları kendilerine tabii kılabilmek olan, eskiden koyun, keçi, kedi… şeklinde insanlara görünürken, bilimin kutsal bir tanrı kabul edildiği günümüzde, uzaylı, uçan daire… şekillerinde insanlarla irtibata giren, reenkarnasyon- tenasuh- ruh göçü gibi sahte dirilme oyunları ile insanları kandıran, büyülerde kullanılan… yaratıklar olan cinler, insanların zıttı olma ( hayvanın zıttı bitki, insanın zıttı cindir.) özelliğine sahip mahluklardır.

CİNLERİN VARLIĞININ İSPATI

Enerji aslında bir maddedir, madde de enerji. Aralarındaki fark gelip geçicidir. Çeşitli şartlarda madde enerjiye, enerjide maddeye dönüşebilir. Eğer madde, ışık hızıyla seyretmeye başlarsa, o madde ışına, enerjiye dönüşür. Tersi, eğer enerji yoğunlaşır, katılaşırsa ona “madde” deriz. Mesela bir taşkömürünü yakarsak, o değişime uğrar ve ortaya ısı, ışık (enerji) ve küller çıkar. Yani madde enerjiye dönüşebilir… Bilim adamları şu an enerjiyi yoğunlaştırıp, onu madde haline getirmeye çalışmaktadırlar.

İşte cinler belli dualarla, bu işleri yapabilmektedirler. Yani akıllı ışınlardan oluşan yapılarını Allah’ın izniyle, belli dualarla yoğunlaştırıp görünür hale gelebilmek-tedirler.

Kuantum (Quantum) fizik teorisine göre cisimler etrafa enerji yayarlar. Fakat yayılan bu enerji akarsu gibi devamlı değil, kesik kesik dalgalar halindedir. Bu dalgalar halinde yayılan enerji parçalarına kuantum denir.

Özetle madde aslında enerjinin yoğunlaşmış ( enerjide maddenin yayılmış ) halidir. Maddeyi meydana getiren bu enerjide dalgalar halinde bulunduğuna göre dalgaların meydana getirdiği bir alemde (ses, ışın, … dalgaları) yaşıyoruz demekten başka çare kalmaz.

Her madde dalgalar halinde yayılan enerjinin yoğunlaşmış halidir, diye özetlenebilecek bu teorileri temel aldığımızda, vücudundan geçen röntgen ışınların-dan habersiz olan insanın, yapısı bu dalgalardan meydana geldiği açıklanan yaratılmışları ( cinleri ) nasıl inkar edemayaceği ortaya çıkar,

Cinler vardır. Peki (aynı dinden olduğumuz Müslüman cinleri bir kenara bırakacak olursak ) Hıristiyan – ateist … cinlerden nasıl korunabiliriz ?

Görülmeyen ışınlardan oluşan, maddeye nüfuz edebilen bu kafir cinlerden yine görülmeyen ama etkili bir kalkan oluşturan belli dualarla ( onları okurken oluşan ses-zihin dalgalarının oluşturacağı kalkanla) korunabiliriz. Bu dualar :

Euzü besmele ile ,

1- Muminun 97-98 : Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatini ve euzü bike en yahdurun.

2- Nas – Felak sureleri

3- Ayet’el – Kursi suresi

4- Abdestli dolaşmak

Her hastalığın ilacı ayrı ayrıdır… Kafir cin musallatına karşıda ilaç yukarıdaki dualardır. Özellikle uykuda (karabasan), ruh çağırma, tenasüh (!) olaylarında …

CİNLERİN YAŞLARI

Hız arttıkça zaman yavaşlar… hız belirli bir noktaya ulaştığı zaman ise zaman durur. Bir örnek verelim :

Bir taşıt uzaya yolculuk yapmaktadır. Hızını, ışık hızının 20 000’de biri kadar kabul edelim. Bu taşıt içindeki insan bir yıl süreyle dünyadan uzaklaşıyor. Bir sene sonra bu araç geriye dönüp dünyaya yöneliyor. Dünyaya döndüğünde kendisi için gidiş bir dönüş bir toplum iki sene geçer. Fakat dünyadaki insanlar için tam iki asır geçmiş dünya üzerinde üç nesil değişmiştir.

İşte bunun gibi yapıları gereği madde ile kayıtlı olmadıkları için daima yüksek hız içinde yaşayabilen cinler, normalde 70 sene civarı ömürleri varken dünyadaki insanlarla kıyaslandığında 700 – 1000 sene yaşayabilmektedirler.

CİNLERİN YAŞAMLARI

Cinlerde, insan gibi kadın erkek iki cinsten oluşur. İnsanlar gibi evlenirler. Yer, içer, çocuk sahibi olur savaşırlar. Ben dine inananı, inanmayanı… vardır. Yaşarlar ve ölürler. Hortlak, hayalet, ruh çağırma, uzaylı, peri. Uçan daire, tenasüh… gibi adlandırılan tüm görüntüler aslında cindir. Fakat batılılar, cinleri bilmedikleri, değiştirilmiş İncil’de, günümüz Hıristiyanlığında cin konusu ve onların özelliklerinden bahsedilmediği için cinlerin göründüğü her surete batılılar ayrı bir isim (uzaylı, uçan daire, ruh, peri, hayalet….) vermektedirler. Halbuki bizler, cinleri bize tanıtılan yüce Rabbimize hamd olsun ki onların bu oyunlarına gelmiyor ve onları asıl hüviyetleri ve adları ile tanıyabiliyoruz.

CİNLER İNSANLARI NASIL ALDATIR

Cinler hipnotizma ve trans esnasında, büyü için kullanıldıklarında, ruh(cin) çağırma seanslarında, uzaylı kılığında insanla temasa geçtiklerinde… insanlara musallat olabilirler. Bedenimizi beyin vasıtasıyla yöneten ruhu, bedeni veya bir rahatsızlık esnasında ( loğusalık anında, çok sinirli, öfkeli olduğumuz, aşırı duyarlı, hissi olduğumuz anlarda, geceleri aşırı çıplak olduğumuz anlarda …),beynin yönetiminden uzaklaştırıp vücudun yönetim merkezini ( beyni ) ele geçirmesi ile cin çarpması, cinin musallat olması gibi olaylar gerçekleşir. Cinler insanları birkaç şekilde aldatabilir :

1- Müslümanı ( cahil, bilgisiz olanları) , İslami gayeler görüntüsü altında , o kişinin İslam’a olan yakınlığını istismar ederek kandırır.

Cinler cahil Müslümanlarla falanca evliya, melek… zamanla da tanrı olarak irtibat kurarlar. O Müslüman’a yakın gelecek hakkında yalan-yanlış bilgiler getirir, olağanüstü rüyalar gösterir, bazı zor anlarda ona yardım ederler. Çevresindeki insanların rüyalarına girer ve o saf Müslüman’ın kendini veli, olağanüstü bir kişi zannetmesine sebep olurlar. Hastaları tedavi ettirir, felçlileri yürütmeye başlatırlar. Böylece o cahil Müslümanın çevresine insanlar toplamaya başlanır. Cahil insan zamanla kendini gerçekten veli, olgun bir mürşit sayar ve bu sayede bir cin bir insan vasıtasıyla binlerce insana hükmeder. Türkiye’de İskender Erol Evrenesoğlu, Zühre Ana, Pakistan’da kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmed Kadıyani… gibi.

Cinler böyle durumlarda önce dini emirleri insanlara uygulatır. Namaz, sadaka … gibi. Sonra asıl isteklerini, gayri İslami emirlerini Müslümanlara uygulatır. İtikatları bozulan Müslümanların tenasühe inanmaları, kendini veli zanneden saf müslümanın mesih, mehdi… zamanla tanrı olduğunun çevresindeki insanlara tanıtılması gibi inançlar yaygınlaştırılır.

2- Müslüman olmayanları hümanist, insancıl gayelerle kandırır cinler.

Ruh çağırma, transla ruhlarla irtibata girme esnasında görülen cinler, kendilerini başkalarının ruhu, uzaylı, tanrı … gibi göstererek insanları kandırırlar.

Ruh Çağırma : Örnekle açıklayalım: Tom farkında olmadan bir cinle yıllar geçirir. Sonra Tom ( çoğun-lukla intihar ederek , öldürülerek… ) vefat eder. Cin uzaya çıkar, dünyadan uzaklaşır. Aradan 200-500 sene geçer. Tomun torunlardan Nike, dedesinin ruhu (!) ile irtibata girmek için bir ruh çağırma seansı düzenlerler. Seans esnasında transa geçen toplulukla uzaydaki cin arasında zihinsel bir irtibat kurulur (telepati ) . Çin çağrıyı alır dünyaya döner ve kendisi için 10- 20 sene, dünyadakiler için geçen yüzyıllar öncesini anlatmaya başlar. Hem de en ince detaylarına dek… Seanstakiler, gelenin Tomun ruhu olduğuna kesin inanmışlardır. Cin’de kendini dinleyecek cahil bir grup bulmuştur. Oyun böylece başlar…

Tenasüh: Daniel evini farkında olmadan bir cinle paylaşır. Zamanla Daniel anormal bir şekilde, intihar, cinayet… ile ölür. Cin o anda dünyanın herhangi bir tarafında yeni doğmuş bir bebeğe musallat olur. Duasız abdetsiz bir ortamda çocuğun irade,beynini kolaylıkla ele geçirir cin. Çocuk biraz büyüyüp konuşmaya başlayınca kendi içine Daniel’in ruhunun girdiğini söylemeye başlar. Görmediği ev, kişi hakkında çok gizli, sır gibi bilgileri ailesine anlatır ve bu bilgiler doğrudur da… Konuşan çocuktur fakat konuşturan cindir. Bilgileri çocuk konuşur ama cin anlattırır.

Dışarıdan bakınca , mantıklı bir sonuç çıkarabilmek için çocuğun içine Daniel’in ruhunun girdiğini kabul etmekten başka çare yoktur. Halbuki çocuğun içine giren cindir ve tenasüh diye de bir şey yoktur.

Uzaylılar : Eskiden görülen perili ev, konuşan hayvanlara… inanmayan, onları gördüğünü söyleyen her insanla alay edenleri aldatıp, kendilerine tabi kılıp, bu şekilde kendilerine inanmayanlarla eğlenip alay etmek isteyen cinler uçan daire, uzaylı kılığında çevrelerine görünürler.

Halbuki köyde hayvan, şehir de uzaylı gibi görülen her iki şekil aslında aynıdır, cindir.

Uzaylılar kılığında görülen cinler, görünür hale geldiklerinde genellikle büyük, patlak gözlü, boyları küçük kolları uzun… şekil de görünürler.

Büyü : Büyünün özü, kökü cinlere dayanır. Bir kelime grubunun belli sayıda, yan yana okunması ile meydana gelir .

İnsan beyninin devamlı ürettiği elektromagnetik dalgalar belli kelimelerin tekrarı ile adeta bir şifreyi oluştururlar. Bu şifre belli cinleri harekete geçirir ve o şifreyi açan kişinin isteklerini yapmak durumunda kalır…

Büyü vardır fakat dinimizce haram kılınmıştır.

Özetle cinler ( camdan geçen güneş ışınları gibi…) maddeye nüfuz edebilme özelliklerine sahiptirler. Fakat her halükarda insanlar cinlerden üstündür. Gerek zeka, gerek ( dua okuyarak cinlere) tesir etme yönünden . Yeter ki cinlerden çekinmeyelim korkmayalım.

Korkulacak tek varlık, Yüce yaratıcı, Ahiret gününün sahibi olan Allah’tır. Zaten Allah’tan, sadece Allah’tan korkana ne cin , nede insan tesir etmez , onu korkuta-maz. Çünkü o insanın vekili, koruyucusu her şeyin üstünde. Rab, İlâh, Malik, hafız … olan Allah’ü Teala olur.

NOT :HZ. RESUL ,”MİKROPLARI” BİLİYOR İDİ !.BİR HADİS-İ ŞERİF’LERİNDE :” TEZEK VE KEMİKLERLE TEMİZLENMEYİN, ÇÜNKÜ ONLAR CİNLERİN AZIĞIDIR.” (TİRMİZİ:14/18) BUYURMUŞLARDIR.BİLİNDİĞİ GİBİ HAYVAN TEZEKLERİ VE KEMİKLER MİKROORGANİZMALARIN ,MİKROPLARIN ÜREYİP ÇOĞALDIĞI YERLERDİR . HZ. RESUL İNSANLARA SAKINMALARI GEREKEN MİKROPLARI , O DÖNEMDEKİ İNSANLARIN SAKINDIĞI DİĞER BİR ŞEY İLE ;CİNLERLE AÇIKLAMIŞ VE İNSANLARI MİKROPLARDAN UZAKLAŞTIRMAYI AMAÇLAMIŞTIR.DİĞER BİR HADİSTE ” ÇÖPLERİN CİNLERİN TOPLANTI YERİ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR…ÇÖPLERDE BOL MİKTARDA NE OLDUĞUNU BELİRTMEYE GEREK YOK HERHALDE…!YİNE HZ. RESUL :” TIRNAKLARIN UZATILMAMASI GEREKTİĞİNİ ,YOKSA İÇLERİNE CİN GİRECEĞİNİ ” BELİRTİR…BAKIMI ZOR UZUN TIRNAKLARIN İÇLERİNE NE GİRECEĞİ MALUMDUR.

HZ. RESUL , ZATEN DEVAMLI KAFİRLERCE ELEŞTİRİLEN ” YALANCI, CİNLENMİŞ…” İFTİRALARINA MARUZ KALMIŞ BİRİ İDİ.BİR DE GÖRÜNMEYEN , HASTALIK SEBEBİ KÜÇÜK CANLILARDAN BAHSETSE – MEKKE’Lİ MÜŞRİKLER CİN’E İNANIYORLARDI – İFTİRALARIN DOZU İYİCE ARTACAKTI.HZ. RESUL’DE BİLİNEN BİR DİĞER KAVRAM – CİN – İLE İNSANLARI MİKROPLARDAN SAKINDIRMAYA ÇALIŞMIŞ VE BAZI HADİSLERİNDE CİN KELİMESİNİ MECAZİ ANLAMDA, MİKROP ANLAMINDA KULLANMIŞTIR!

Reklamlar

Entry filed under: Ateist, Ateizm, Bilim, Cinler, Evrim, Kaza ve kader, Kuran, Müslüman, Reenkarnasyon, resul, vicdan.

Müslüman ülkeler neder geri kaldılar? İnsan nasıl yaratıldı?

35 Yorum Add your own

 • 1. serkan  |  Ağustos 22, 2006, 23:30 p

  lütfen emai ime cwp yazın

  Cevapla
 • 2. ekrem  |  Ağustos 29, 2006, 23:30 p

  allah sizden razi olsun arkadaş

  Cevapla
 • 3. abdullah  |  Eylül 3, 2006, 23:30 p

  vallahi ne dim bilmiyorum

  Cevapla
 • 4. Aslı  |  Eylül 20, 2006, 23:30 p

  Arkadaşlar evet burda anlatlanların hepsi doğru ve gerçektir.Ben bunların örneklerini çok gördüm ve yaşadım.Hatta benim bu iş için çok iyi bildiğim iki insan var yakın çevremde.Cinlerle irtibat kuran bu kişiler, bu işle insanlara gerçek manada yardımcı olan insanlar bunlar.Defalarca denedim ve gerçektende faydasını ve doğruluğunu gördüm.

  Cevapla
 • 5. isoru  |  Kasım 30, 2006, 23:30 p

  İlginç bir deneyim

  Cevapla
 • 6. esra yıldırım  |  Aralık 5, 2006, 23:30 p

  !İ!İ!İ!İ!yorumum çok güzel bir sayfa yapmışsınız oyunda we yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerr!İ!İ!İ!İ!İ!İ

  Cevapla
 • 7. esra  |  Aralık 10, 2006, 23:30 p

  Allah,insanlar günah işlediği zaman cezalarını dünyadada verirmi yoksa dünyada ki günahlarını öbür dünyada mı verir?
  şimdiden teşekürler ederim

  Cevapla
 • 8. fatime  |  Ocak 8, 2007, 23:30 p

  s.a.bizi bilgilendirdiğiniz için tşkkür ederiz

  Cevapla
 • 9. mehmet  |  Mart 19, 2007, 23:30 p

  cinlerle ilgili yazinizi okudum insanlar cinlerden ustun diyor ama cahil muslumanlari kandirarak bazi insanlarin hastaliklarini iyilestiriyormus (körlük,sakatlik vb.) nasil oluyorda bir cin bir insani iyilestirebiliyor. cin insanlarin icine giriyor ve o kisi sonunda intiharla ya da kendini asmakla ölüyormus bunun ölümüne cinmi sebep oluyor ALLAH in verdigi cani ALLAH tan baska kimse alamaz ozaman bir cin bir insani iyilestiriyorsa bu tv de cikan hacilar hocalar insanlari ben iyilestirebiliyorum diyor ozaman onlar dogru iylestirdikleri.

  Cevapla
 • 10. aykut  |  Mart 25, 2007, 23:30 p

  hem içki içip hem namaz kılabilinirmi
  hiç kılmamaktansa hem içip hem kılsak olmazmı?

  Cevapla
 • 11. enigmalast  |  Mart 27, 2007, 23:30 p

  hmmmm hiç fena değil :-*-*-

  Cevapla
 • 12. ramazanuymaz  |  Mart 29, 2007, 23:30 p

  müminün 97 98 ayetleri yanlş yazılmamışmı ve euzübike rabbi en yahdurun siz veuzu bike en yahdurun yazmışsınız cevap bekliyorum

  Cevapla
 • 13. emine  |  Nisan 29, 2007, 23:30 p

  çok güzel aradıgımı buldum ama resimlerini görmek isterdim

  Cevapla
 • 14. mertmiş  |  Mayıs 5, 2007, 23:30 p

  bizi bilgilendirdiğiniz için tşk .gercek ten etkilendim)

  Cevapla
 • 15. gamze  |  Haziran 8, 2007, 23:30 p

  vallahi arkadaşlar cinler gerçekten var mı bilmiyorum ama olmadığını bilsem bile ben onlardan çok korkuyorum bende esra arkadaşımın merak ettiği gibi insanlar cezalarını sadece öbür dünyada mı alırlar çok merak ediyorum lütfen bize cvp yazın

  Cevapla
  • 16. Murathan Güven  |  Ekim 10, 2010, 23:30 p

   Kardesim bende korkuyordum ama ne varki onlarıda yaratan ALLAH tealla ben de bir aralar bu korku içindeydim ne yalan atıyım hala da var bu korku içimda ama biraz mantıklı düşün evrenin sahibi olan ALLAH tealla Korktuğunda euzi besmele ile 3 kuluvallahi 1 elham ou rahatlarsın

   Cevapla
 • 17. orhan  |  Temmuz 31, 2007, 23:30 p

  GAMZE VE ESRA ARKADAŞLAR İNSANLAR YAPTIKLARININ KAŞILIĞINI YANİ İYİYİK YAPMIŞLARSA MÜKAFATINI KÖTÜLÜK YAPMIŞLARSA CEZASINI BU DÜNYADADA DİĞER DÜNYADADA ÇEKER BU DÜNYADA ALLAH ÇEKTİRMEZME DİĞER DÜNYADA KESİNLİKLE ÇEKTİRİR TAMAM.CİNLER GERÇEKTE VARDIR GÖRÜNMEZLER RUH GİBİDİRLER YANİ ONLARINDA YEMESİ İÇMESİ VARDIR MÜSLÜMANI KAFİRİ VARDIR İNSANLAR GİBİDİR YANİ AMA BİZ ONLARI GÖREMEYİZ VE ONLAR DUMANSIZ ATEŞTEN YARATILMIŞTIR ONLAR BİZLERE ZARAR VEREMEZLER KORKMAYA GEREK YOK TABİ BİZ ONLARLA UĞRAŞMAZSAK.

  Cevapla
 • 18. orhan  |  Temmuz 31, 2007, 23:30 p

  AYKUT KARDEŞ HEM İÇKİ İÇİP HEM NAMAZ KILSAK OLMAZMI DEMİŞSİM ALLAH KURANINDA SARHOŞKEN NAMAZA YAKLAŞMAYIN BUYURUYO. HİÇ KILMAMAKTANSA HEM İÇİP HEM KILSAK OLMAZMI DEMİŞSİN HEM İÇİP HEM KILMAKTANSA HİÇ İÇMEYİP HEP KILMAYI DENESEN KEŞKE.

  Cevapla
 • 19. Gevher  |  Ağustos 19, 2007, 23:30 p

  Bu yazinin tam olarak kaynaklarini belirtebilir misiniz ??
  Cinlerin beyin ele gecirmeleri pek aklima yatmadi acikcasi..

  Cevapla
 • 20. gamze  |  Nisan 19, 2008, 23:30 p

  mraba ben ataist birisiyle tanıştım we bana ben de 12 yıl namaz kılıyorum boşluktayım
  senin bana çok faydan olur
  sen imamhatiplisin beni doğru yola iletirsin dedi acaba bu bir taktikmi beni ele almak için yapabilirmi cewapınızı bekliyorum

  Cevapla
 • 21. cemile  |  Nisan 19, 2008, 23:30 p

  yanımda kim var?

  Cevapla
 • 22. gamze  |  Nisan 20, 2008, 23:30 p

  ya mesela benimle dostça konuşup benim aklıma çeldirebilirmi yani ataistten dost olmazz

  Cevapla
 • 23. kamulenka  |  Temmuz 6, 2008, 23:30 p

  öncellikle bu siteyi yani bu yazıyı hazırlıyan herkese sonsuz teşekkürler ve bunları okuyan arkadaşlar yazılanların hepsi harfi harfine doğrudur lütfen bu yazıları ciddiye alın teşekkürler…

  Cevapla
 • 24. RABİA  |  Temmuz 25, 2008, 23:30 p

  SAOLUN

  Cevapla
 • 25. ece  |  Ağustos 13, 2008, 23:30 p

  ya bn cinlerdn çok korkuorm gece sabaha kadar uyuyamıorm valla hep alıorm

  Cevapla
 • 26. betüll  |  Kasım 17, 2008, 23:30 p

  valla ne yalan söliyim akşam yatamam

  Cevapla
 • 27. dilber  |  Aralık 20, 2008, 23:30 p

  arkadaşlar ben karşılaştım konuştumda Rabbim böle bi deneyim yaşattı bana korku demiş çogu arkadaşlar böle düşünmemeniz gerekir korku için Allah a (c.c.)sıgınmak yeter ne olursa olsun onun varlıgını bildiğiniz müddetçe hiçbişeeden korkmayın.

  Cevapla
 • 28. sedat  |  Ocak 11, 2009, 23:30 p

  HİÇ BİR ŞEY YOK

  Cevapla
 • 29. emre e.m.r.e66@msn.com  |  Ocak 16, 2009, 23:30 p

  arqadaşalar YUCE YARATICI rabbımı ALLAH (c.c) den başka kımseden korkamayın ALLAH cını yaratmışsa elbet kornma yolu ve yaratmasının bı neden vardır

  Cevapla
 • 30. babek  |  Eylül 6, 2009, 23:30 p

  sacmalamayin ya… ne konustugunuzun farkinda misiniz?

  Cevapla
 • 31. ordu golkoy burçin  |  Kasım 23, 2009, 23:30 p

  ARKADASLAR DABBE GERÇEKMIDIR KIYAMET GUNUNDE ORTAYA ÇIKICAKMIDIR ????

  Cevapla
  • 32. berkan  |  Aralık 25, 2009, 23:30 p

   dabbe gerçektir kuranda geçiyor

   Cevapla
 • 33. ordu golkoy burçin  |  Kasım 23, 2009, 23:30 p

  BEN SIZE BI SEY PAYLASMAK ISTIYORUM ALLAHINIZA SIĞINIRSANIZ ONA IBADET EDERSENIZ ALLAH SIZI HER ŞEYDEN KORUR SIZ YETERKI ONA IBADET EDIN …….

  Cevapla
 • 34. hazal  |  Ocak 1, 2011, 23:30 p

  arkadaşlar sizlere katılıyorum ve ben araştıryor okuyorum.bu gibi hadiselere inanmayanlar vardır.yalnız bunlar gerçektir.araştırmalarım sonunda bu sonuca vardım.

  Cevapla
 • 35. ismet  |  Şubat 11, 2011, 23:30 p

  ben ölmekden çok korkuyorummm….

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kitap indir

Gençliğin imanını sorularla çaldılar Pdf formatında indirmek için resmin üzerine tıklayınız. Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek yada farklı formatta indirmek için buraya tıklayınız.

Blog Stats

 • 2,099,992 hits

GençMücahid.Net


%d blogcu bunu beğendi: